ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ - Ενημέρωση καταχώρισης καταστάσεων υπόχρεων έτους 2018

Αναρτήθηκε από :: EShop Admin Σε :: Όλες οι δημοσιεύσεις Ημ/νια :: Σχόλιο: 0 Προβολές: 913

Στις 3 Ιανουαρίου 2019 ξεκίνησε η ηλεκτρονική καταχώριση από τους φορείς υπόχρεων της κατάστασης των προσώπων που έχουν υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ 2018 (φορολογικό 2017) . Η ολοκλήρωση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 25 Ιανουαρίου 2019. Εφόσον η προθεσμία παρέλθει δε θα είναι δυνατή η καταχώριση ή η τροποποίηση της κατάστασης υπόχρεων προσώπων. Η τυχόν παράλειψη του υπευθύνου ηλεκτρονικής καταχώρισης τιμωρείται βάσει των προβλεπόμενων στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 7 του ν. 3213/2013 όπως ισχύει.

Πληροφορίες και ανακοινώσεις αναρτώνται στην σελίδα www.pothen.gr την οποία προτείνεται να επισκέπτεστε τακτικά.

Ανακοίνωση ΠΟΘΕΝ

Η ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) παραμένει εκτός λειτουργίας προκειμένου να προσαρμοστεί στις διατάξεις του ν.4571/2018 (ΦΕΚ Α' 186/2018).

Όλες οι υποχρεώσεις υποβολής των ΔΠΚ & ΔΟΣ του έτους 2018 καθώς και επανυποβολής των ΔΠΚ & ΔΟΣ των ετών 2016, 2017 και 2018 θα μπορούν να εκπληρωθούν από την 18η Φεβρουαρίου 2019 έως την 31η Μαρτίου 2019 με την επαναλειτουργία της εφαρμογής.

Η περίοδος κατά την οποία η εφαρμογή υποβολής θα παραμείνει κλειστή, παρατείνει την προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής αρχικών ΔΠΚ & ΔΟΣ έτους 2018.

Η ηλεκτρονική καταχώριση των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων σε ΔΠΚ και ΔΟΣ έτους 2018 από τους φορείς υπόχρεων ξεκινά την 3η Ιανουαρίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την 25η Ιανουαρίου 2019.

Σχόλια

Αφήστε ένα σχόλιο :