Νέα προϊόντα

0 Σχόλιο(α)
35,00 € με ΦΠΑ
Delivery: 1 to 3 weeks
Το βιβλίο πραγματεύεται την ιστορία του Ελληνικού Νομισματικού Συστήματος από την αρχαιότητα, από τη Δραχμή μέχρι την υιοθέτηση του Ευρώ και το ψηφιακό νόμισμα. Μέσα από τη νομισματική ιστορία, ο αναγνώστης θα ανατρέξει σε σημαντικές πτυχές της Ελληνικής Ιστορίας.
0 Σχόλιο(α)
70,00 € με ΦΠΑ
Delivery: 1 to 3 weeks
Οι τουριστικές δραστηριότητες αποτελούν σήμερα μια σημαντική ανθρώπινη ενασχόληση. Τα οφέλη εξ αυτών σχετίζονται με θετικές οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις. Το παρόν αποτελεί έργο συλλογής και ταξινόμησης των εργαλείων και τεχνικών μάρκετινγκ. Ενδείκνυται η χρήση του από ελεύθερους επαγγελματίες, διοικητικά, επιτελικά...
0 Σχόλιο(α)
4,00 € με ΦΠΑ
Delivery: 1 to 3 weeks
Σε μία χώρα γεμάτη μελωδίες, ο βασιλιάς χάνει τη φωνή του και οι κάτοικοι το χαμόγελό τους. 
0 Σχόλιο(α)
50,00 € με ΦΠΑ
Delivery: 1 to 3 weeks
Δίνεται έμφαση στην εφαρμογή συστημάτων κοστολόγησης που να οδηγούν σε ακριβέστερη προσέγγιση του κόστους και να παρέχουν χρήσιμη και έγκαιρη πληροφόρηση.
0 Σχόλιο(α)
50,00 € με ΦΠΑ
Delivery: 1 to 3 weeks
Το βιβλίο φροντίζει για την καλύτερη κατανόηση της φορολογίας και της λειτουργίας των επιχειρήσεων μέσα από διάφορα ζητήματα νομοθεσίας. 
0 Σχόλιο(α)
50,00 € με ΦΠΑ
Delivery: 1 to 3 weeks
Παρουσιάζονται θέματα Φ.Π.Α., κύρια στοιχεία Φορολογίας Εισοδήματος, Εργατικά και Ασφαλιστικά Θέματα, όπως συναντώνται στη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα, με μεγάλο εύρος παραδειγμάτων και ασκήσεων. 
0 Σχόλιο(α)
50,00 € με ΦΠΑ
Delivery: 1 to 3 weeks
Τα Δ.Λ.Π. σήμερα αποτελούν την κωδικοποίηση των λογιστικών αρχών, κανόνων και πολιτικών που πρέπει να ακολουθούνται από τους λογιστές και τις διοικήσεις των επιχειρήσεων κατά τη σύνταξη των οικονομικών τους καταστάσεων. 
0 Σχόλιο(α)
50,00 € με ΦΠΑ
Delivery: 1 to 3 weeks
Το βιβλίο παρουσιάζει με απλό και κατανοητό τρόπο τις αλλαγές που προκύπτουν από τους νέους Κώδικες Φορολογίας Εισοδήματος και Φορολογικής Διαδικασίας, καθώς και από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
0 Σχόλιο(α)
50,00 € με ΦΠΑ
Delivery: 1 to 3 weeks
Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αρχίσουν τη μελέτη της Χρηματοοικονομικής λογιστικής.
0 Σχόλιο(α)
50,00 € με ΦΠΑ
Delivery: 1 to 3 weeks
Σκοπός του βιβλίου είναι να μεταφέρει στους αναγνώστες γνώσεις σχετικές με τη χρήση πρότυπων λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων.
Προβάλλονται 1 - 11 από 11 αντικείμενα